भुकम्पको ३ वर्ष पूरा हुँदा पनि प्रभावितहरू अझै पालमुनि