गुल्मीका युवाद्धारा दुर्गा भगवतीको आधुनिक मन्दिर निमार्ण सुरु