छत्रकोट गाउपालीकामा पुष्पलालको योगदान बिषयमा बिचार गोष्ठी सम्पन्न