सामाजिक बिकास मन्त्री बराल राहत सामाग्री लिएर ठुलोलुम्पेकमा