गुल्मीका एक युवाले दिए जन्म दिनको फजुल खर्च अपाङ्गहरुलाई