बालयोगेश्वर फाउन्डेशन काठमाडौद्धारा सत्यवतीका पहिरो प्रभावितको लागि राहत हस्तान्तरण