गुल्मीको एक विद्यालय पहिरोले बगाउँदा विद्यार्थीको पढाई अन्यौलमा