गुल्मीमा कर्मचारीको क्षमता बिकास गर्न २ दिने कार्यशाला गोष्ठी सुरु