कस्मेटिक तथा गिफ्ट ब्यवसायीले प्यान अभियान सुरु गरे