छत्रकोट गाँउपालिका ६ दौघा तिज बिशेष कार्यक्रम सम्पन्न