बुटवल कालिका क्याम्पसको शिलन्यास, १८ महिनामा भवनको निर्माण पुरा हुने