लघुवा पाल्पामा बुलेरोले जिपले मोटरसाईकल ठक्कर दियो