पहिरो पिडितलाई साउन २८ पछि बिद्यालयबाट अस्थायी आवासमा सारिने