मन्त्रीको ठाडो आदेशमा वडाअध्यक्ष सहित ७ जना पक्राउ