मदाने गाउपालीकाद्धारा सत्यवतिका पहिरो प्रभावितलाई राहात रकम हस्तान्तरण