आज जनैपूर्णिमा एवं रक्षाबन्धन पर्व, विभिन्न स्थानीय सरकारद्धारा सार्वजनिक बिदा