सत्यवतीका पहिरो पिडितहरुको लागि तेस्रो पटक राहत लिएर पराराष्ट्रमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा