महायज्ञको प्रचारप्रसार कार्यक्रम छत्रकोट ५ खर्ज्याङ मा सम्पन्न