पाल्पा , नवलपरासी, र चितवनमा भएका छुट्टाछट्टै घटनामा ३ जनाको मृत्यु