गुल्मीको गुल्मिदरबार गाँउपालिका ५ अमर अर्वाथोकमा लिफ्टिङ्ग खानेपानी सुभारम्भ