गुल्मीको रुरु धाम रिडिमा आरती गर्नको लागि पन्चेबाजा जडान