बुटवलका खरिदार र लेखापढी व्यवसायी र काठमाण्डौका लेखापाल र सहायक प्रधानाध्यापक घुस सहित पक्राउ