जातिय सदभाव क्षेत्रिय एकता र समृद्व समाज निर्माणमा एक हुनु पर्छ :- प्रदेश प्रतिनिधी कार्की