गुल्मिदरबार गाउँपालिका ७ मा खुल्ला तिज प्रतियोगिता सम्पन्न