श्रृङगा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले भन्यो औषधी अभाब छैन