विदाको दिन पनि विहानै देखि राती अवेर सम्म सरकारी सेवाप्रवाह