गुल्मी अस्पतालका डाक्टर खनालले सिएमएहरुलाई भने ‘खास डाक्टर तपाईहरुनै हो