गुल्मीमा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनको निम्ति ट्री हाउस निर्माण