रुरु क्षेत्र गाउपालीका १ गुल्मीद्धारा सरसफाई कार्यक्रम