मिरमिरे बचत तथा ॠण सहकारी सस्था गुल्मीदरवार ४ गुल्मीको बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न