सत्यवती गाउँपालिकामा संविधान दिवसका विविध कार्यक्रम सम्पन्न