गुल्मी जुनिया तराई सम्पर्क समाज र अष्ट्रेलिया ग्रुप द्धारा सत्यवतीका पहिरो पिडितलाई राहात हस्तान्तरण