सत्यवती गाउँपालिका द्धारा चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै बजार अनुगमन