गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाद्धारा चाडपर्वलाई मध्यनजर गरि बजार अनुगमनलाई तिब्रता