गुल्मीको छत्रकोट गाउपालीकामा मेलमिलापकर्ताहरुको लागि सन्चालित आधारभुत तालिम सम्पन्न