गण्डकी प्रदेश समृद्विको यात्रामा अघि बढेको छ :- सांसद बुढा