बडिगाड २ मा खुल्ला भलिवल तथा विविध साँस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न