सरकारले सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेको छ