गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले शुक्रवार सार्बजनिक बिदा दिने