गीत “माछी मार्न जाऊँ न दाजै कालापानीमा “२०५५ सालमा पनि कालापानी विवाद चर्किरहेको थियो,२०५६ सालमा गीत रेकर्ड भयो, एक्कासी गीत बज्न बन्द भयो।