गुल्मीको चारपालामा प्रहरीलाई नयाँ भवन, १ दर्जन प्रहरी चौकी अझै भाडामै