सिसाखानीको सत्डाँडामा पुग्यो मोटरबाटो : उत्पादन मूलक कार्यमा लाग्नु पर्ने अध्यक्ष पुनको भनाई ।