महिला स्वास्थ्य स्वयसेविका तथा कार्यालय प्रमुखको विदाई कार्यक्रम सम्पन्न