गुल्मीका सिडियो निरौलाले पत्रकारसँग भने खराब कार्यलाई बाहिर ल्याउनुहोस्