जनताबाट सम्मानित हुनेगरी काम गर्नुस : मन्त्री चौधरी