कफीको आकर्षण अनुसार उत्पादन भएन : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली