सानालाई ऐन ठुलालाई चयन हुन्न : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली