श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालका मुख्य काम