रुरुक्षेत्र गाँउपालिका ५ गुल्मीमा भुस्याहा कुकुरको झुण्डले एक कृषका ४ वटा बाख्रा मारेको छ