नेपाली कांग्रेस गुल्मीदरवार गाउँपालिका ७ वडा कार्य समिती द्वारा घाइतेको उपचारमा आर्थिक सहयोग